Open menu

Wiklunds Verktyg erbjuder
InovaTools slipservice – INOSERV

Wiklunds Verktyg samarbetar med InovaTools i Tyskland som har ett välutvecklat omslipningsprogram som kallas INOSERV.

INOSERV innebär omslipning och ombeläggning av de flesta verktygen från de flesta leverantörerna.

Omslipning innebär att verktygen renoveras för att nå så nära resultat och prestanda som ett nytt verktyg som möjligt.
Notera att det aldrig kan garanteras att verktyget fungerar lika bra som ett nytt, men i de flesta fall om verktyget enbart
utsatts för normalt slitage så blir resultatet väldigt nära som ett helt nytt verktyg.

Fräsar slipas i spånkanalen och om möjligt undviker man att slipa på diametern beroende på skadorna på eggen. Är skadorna
för stora kan verktygen behöva kapas vilket medför högre omslipningskostnad.

Borrar slipas på skäreggen och blir ca 0,5 mm kortare. Är det en djup skada på styrlisten 15 mm upp på eggen kan sliparen ta
beslut om ”ingen åtgärd”.

Efter omslipning genomgår verktygen processer för eggpreparering och beläggning för att så bra resultat som möjligt.

Vilka verktyg kan jag slipa om och vad är viktigt att tänka på?

Vilka verktyg slipar InovaTools om?

• Solida hårdmetallfräsar och hårdmetallborrar från alla tillverkare
• HSS verktyg
• Brotschar
• Specialverktyg

Vad är viktigt att tänka på?

• Sträva efter att skicka verktyg på omslipning i tid, dvs. efter normalt slitage för att få ut så mycket som möjligt av omslipningen.
• Omslipning av normalslitna verktyg är som mest lönsamt på Ø10 och större, samt även special på mindre dimensioner.
• Var noga med hur du packar verktygen.
o Lägg verktygen i dess ursprungliga plastförpackning för att undvika att verktygen slår emot varandra.
o Om du inte längre har kvar originalförpackningen kan du använda bubbelplast eller liknande.
o Placera alla verktyg mellan de två skuminläggen som medföljer omslipningslådan.
• Verktyg som inte är tillverkade av InovaTools kan inte garanteras ha 100% prestanda efter omslipning och ombeläggning.
• Särskilda krav på omslipningen så som t.ex. dimensioner, toleranser m.m. måste kontrolleras med InovaTools före omslipningen skickas ned.
• Verktyg med onormalt slitage kommer få ökad kostnad om t.ex. dimensioner behöver ändras, verktyget behöver kapas eller liknande.

Butik