Open menu

Prisjusteringar
2022/2023

Kära kunder!

Vi vill börja med att tacka er för att ni handlar av oss. Vi jobbar ständigt med att bli bättre på alla punkter så att vi kan ge er bästa tänkbara service och hjälpa er att bli ännu effektivare i er produktion.

Vi upplever nu en påfrestande situation med ökade priser på produkter från leverantörer, stigande priser på frakter och en allt svagare krona mot våra leverantörers valutor. Vi har under senaste året
försökt hålla nere prisökningarna så mycket vi kunnat i dialog med våra leverantörer men måste nu tyvärr göra en justering pga. de ökade omkostnaderna vi upplever.

Prisjusteringarna kommer börja genomföras from 2022-12-01 och gäller givetvis inte order som redan ligger, separata prisöverenskommelser eller offerter. Prisjustering kommer behöva göras över
hela sortimentet.

Vi ser framemot ett fortsatt nära och gott samarbete, där vi får bidra till att ni kan bli ännu effektivare i er produktion och sänka er totala produktionskostnad.

Har ni frågor är ni mer än välkomna att kontakta mig personligen eller er ordinarie representant från Wiklunds Verktyg.

Med vänlig hälsning,
Hela Wiklunds Verktyg teamet

Axel Hermansson, VD

Kommande prishöjningar

Vi jobbar ständigt mot våra leverantör för att försöka hålla nere ev. prisökningar och har utöver den stora justering som gjorts kring årsskiftet inga annonserade prishöjningar kommande månader.

Butik